Predturističko razdoblje

Turizam se povezuje s razvojem civilizacija. U prapovijesno doba čovjek je putovao iz potrebe za opstankom, dakle iz potrage za hranom ili traženja boljih uvjeta stanovanja. S razvojem društava motivi putovanja proširili su se i na trgovinu, zdravstvene razloge i stjecanje znanja. Tako su već u starome vijeku, što potvrđuju sačuvani pisani tragovi, znatiželjni pojedinci počeli posjećivati egipatske piramide.

U antičko doba spominju se prvi početci putovanja iz zadovoljstva – u staroj Grčkoj to je bio odlazak na Olimpijske igre i proročište Delfi, a stari Rimljani su odlazili na dobro znane, danas zloglasne, borbe gladijatora i druge spektakle u brojnim amfiteatrima diljem države, od kojih je prednjačio Kolosej u Rimu. Išlo se i u lječilišta, u ladanjske vile i nekad u to vrijeme zanimljiva odredišta. U svemu ovome vidljivi su temelji suvremenog turizma. Sa Srednjim vijekom nestaje antički svijet, pa se s nestankom dotadašnjih društvenih i političkih tekovina gasi zamah dotadašnjih ranih oblika turizma. U razvijenom Srednjem vijeku ono najsličnije turizmu bila su hodočašća u brojna svetišta. Znanstveni, društveni, kulturni i umjetnički preporod dolazi s novim kulturnim pokretima kada postupno mladi intelektualci Europe, i to oni iz viših staleža, počinju putovati Europom s ciljem proširenja znanja, nadopune školovanja i kulturne nadogradnje. Upravo ova putovanja smatraju se prethodnicima suvremenog turizma.

Turističko razdoblje

Razdoblje turizma kakvoga danas poznajemo započinje sredinom 19. stoljeća. Osnovni preduvjeti razvoja turizma su znanstveni i tehnološki razvoj, u kojem prednjači promet, te slobodno vrijeme i životni standard. U početku je bio rezerviran samo za plemstvo, a potom se u turizam uključuje i građanski sloj društva, a potom i radnici organizirani u sindikate.

Nakon Drugoga svjetskog rata turizam doživljava veliki skok i širenje. Putovanja postaju sve više masovna i nisu ograničena samo na društvenu kremu, države počinju skrbiti o turizmu kao gospodarskoj djelatnosti koja uvelike utječe na razvoj, a odnos između destinacije i posjetitelja postaje kompleksniji i aktivniji.