Turizam je važan segment gospodarstva brojnih država, a nekima čak i presudan. Svakodnevno se spominje u svim medijima i smatramo ga uobičajenom pojavom. No, rijetko se pomišlja o tome kako definirati turizam. Što konkretno označavaju pojmovi “turizam” i “turist”?

Turizam je vrlo kompleksna pojava opisana brojnim definicijama i raščlanjena na brojne vrste, uloge i motive. Turizam se može proučavati na bezbroj načina, ovisno o perspektivi. Dok ga jedni gledaju kao odmor koji su zaslužili nakon višemjesečnog rada za koji su ujedno i štedjeli, drugima pojam turizma predstavlja nešto sasvim obrnuto, to jest naporan rad i mogućnost zarade. Zato postoje dva tipa definicija – s aspekta potražnje i ponude.

Turizam je konkretno i razumljivo opisala Svjetska turistička organizacija (UNWTO), Međunarodna agencija koja djeluje u sastavu Ujedinjenih naroda. Prema njoj, turizam predstavljaju sve aktivnosti koje obavljaju osobe tijekom putovanja i boravka izvan mjesta u kojem žive (ali ne dulje od godine dana) s ciljem odmora, kao i iz poslovnih i ostalih razloga. Sve nabrojano u ovoj definiciji lako je mjerljivo: osobe putuju na neko odredište, tamo borave i obavljaju određene radnje, putovanje je vremenski ograničeno, a destinacija pruža mogućnosti da se navedeno ostvari jer nudi realizaciju tih aktivnosti.

Najopćenitija i najjednostavnija podjela na vrste je na masovni i alternativni turizam, koji se još naziva i održivim. Što se tiče uloga, odnosno funkcija suvremenog turizma, dvije su osnovne: ekonomska i neekonomska, odnosno društvena. Dok se prva odnosi na gospodarske prednosti (razvoj destinacije, potrošnja, povećanje zaposlenosti, povećanje investicija i slično), druga ima više ljudsko lice i u njoj je sadržan bit turizma. Društvena perspektiva turizma oplemenjuje sve njegove sudionike, pruža doživljaje, proširuje spoznaje i vidike, djeluje na međuljudske odnose i utječe na brojne segmente društva.

A koji su motivi turističkih posjeta? Najčešći je pokretač želja za odmorom, opuštanjem i zabavom. Potom slijedi odlazak na liječenje, nakon toga posjet prijateljima i rodbini, pa boravak u poslovne i edukativne svrhe, te u konačnici duhovni i religijski razlozi.