Izvješće o turističkim rezultatima

Posljednjih godina u medijima redovito slušamo kako je prethodna turistička godina bila rekordna. Tako je i s 2017. Dolasci su u usporedbi s pretprošlom, 2016. godinom,

Festivalski turizam na primjeru Festivala Ultra Europe

Festivalski turizam Turistička destinacija opstaje na tržišnu jedino ako se prilagođava modernim turističkim trendovima i potrebama potencijalnih posjetitelja. Privlačiti može na dvije razine – cijenom ili