HRVATSKI  |  ENGLISH  |  DEUTSCH  |  РУССКИЙ
bioci
Kat 1
Zgrada 2A     


bioci 2A.01.02 - Trgovina - 41,96 m2 2A.01.03 - Trgovina - 64,30 m2 2A.01.04 - Trgovina - 69,80 m2 2A.01.08 - Ugostiteljstvo - 66,13 m2
Napomena: navedene su površine prodajnog dijela te pojedini poslovni prostor ima i pripadajući natkriveni dio/terasu